bty

Ison puun alla olimme jälleen torstaina 8.2. Kirewan kylällä.

Tapasimme ison joukon WV:n vapaaehtoisia, jotka muodostavat yhdistyksen ja jokaisessa kylässä on 1-2 yhdistyksen vapaaehtoista, jotka tuntevat oman kylänsä asukkaat.  Kirewassa on 44 vapaaehtoista ja 24 kylässä, Nabuyogassa on 44 vapaaehtoista 42 kylässä.  Vapaaehtoiset kiertävät kylänsä kodeissa ja tarkkailevat lasten elämäntilannetta.  He myös tapaavat kummilapset 3 kk:n välein.  Vapaaehtoiset ottavat kummilasten valokuvat ja videot, jakavat kummien kirjeet ja lahjat, auttavat lapsia vastaamaan kirjeisiin, neuvottelevat perheiden kanssa mahdollisten rahalahjojen käytöstä, auttavat vuosiraporttien ja joulukorttien teossa.

Vapaaehtoisilla on myös lastensuojelullinen tehtävä, he vahvistavat lasten ääntä ja raportoivat eteenpäin lasten tilanteesta ja monitoroinnin yhteydessä esille tulleista epäkohdista (esim. väkivalta, huono terveydentila, lapsi ei koulussa).

Vapaaehtoiset kertoivat että he tarvitsevat yhä lisää koulutusta sekä apua tehtävänsä toteuttamiseen toimistotarvikkeiden ja puhelimien muodossa.  Myös liikkuminen laajalla alueella on haasteellista (kulkevat polkupyörillä, mopo olisi hyvä).

Vapaaehtoiset kertovat että heidät otetaan kylissä hyvin vastaan sillä he tuntevat kylänsä asukkaat.  He ovat itsekin vanhempia ja pystyvät näkemään kenellä perheellä on vaikeaa ja avun tarvetta.

 

Vapaaehtoisen puhe:

”Aikaisemmin kyllä tiesimme asioista mutta emme osanneet toimia niiden mukaisesti.  Olemme saaneet tukea elinkeinoihimme, koulutukseen ja terveyteen.

Nyt osaamme tukea lastemme koulunkäyntiä.  Te annatte tukenne meille ja me tuemme asukkaita.  Yksinään ei saa paljoa aikaan.  Tarvitsemme muita.  Yhteistyöllä saa aikaiseksi.  Jos seisot yksin tuulessa, lähdet tuulen mukaan.  Joukossa pysyt paikoillasi.

Kiitos siitä, että olemme saaneet ammattikoulutusta nuorille.  Jatkossa he pystyvät tienaamaan ja elättämään itsensä ja perheensä.  Aiemmin vain hyvin harva vanhempi pystyi tukemaan nuoria ammattikouluun asti.  Te kummit olette World Visionin takana.  Te olette tehneet tämän.  Emme pysty edes mittaamaan kiitollisuutemme määrää.  Kertokaa Suomessa että vielä tarvitsemme teidän apuanne.  Osa perheistä jättää vielä huomioimatta lastensa hyvinvoinnin.  Fyysistä väkivaltaa on yhä eikä ruokaa ole tarpeeksi.  Kouluja on kyllä paljon mutta opettajia ei ole tarpeeksi ja lapset eivät opi.  Onko opettajilla kaikki tarpeellinen opetukseen ja voisiko alueella olla kirjasto ? ”

He vakuuttivat ymmärtävänsä työnsä tärkeyden ja vaikka tämä WV: projekti heidän kylällään loppuu viiden vuoden päästä, jatkavat he tätä työtä varmasti edelleen kyläläisten hyväksi. ♥

Myös suomalaisten kummien esimerkki, se että kaukaakin ollaan valmiita auttamaan näitä lapsia, in

nostaa heitä.

dav

 

Aikaisemmin en tiennytkään että kummipoikani setä, jonka tapasin kummilasten tapaamisella edellisenä päivänä, toimii myös vapaaehtoisena.  Vietimme siis mukavat tuokiot seuraavanakin päivänä ja  sain lahjaksi lisää hänen itse tekemiään koruja.  Kuvassa olemme kenttävälipalalla ( makeaa teetä ja ”pannuleipää”).  Minun syömiseni oli hitaanlaista kun niin paljon kysymyksiä ”lenteli” puolin ja toisin.

 

 

 

 

Alhaalla  on tärkeä kuva ja siinä olen minä, Edward ja Leena.  Edward on meidän molempien kummilastemme varaaehtoinen.  Juuri hän käy Valatinon ja Leenan lapsen luona kuljettamassa kirjeemme eestaa ja selvittää perheen tilanteet.

 

 

Kuulimme myös muiden kylän erilaisista yhdistyksistä mm. maanviljelijöiden, viljelijöiden kyläpankin toiminnasta, hedelmätarhasta, hunajatuottajaryhmästä, kaivosta, säästöryhmästä.

Viljelijäyhdistyksen koordinaattori kertoi:  Yhdistys on alusta viljelijöiden oppimiselle.

World Vision alkoi tukemaan alueen viljelijöitä vuonna 2009.  Viljelijät oppivat toimimaan ryhmissä ja aloittivat säästöryhmät.  Nyt viljelijöiden ryhmiä on 135 ja niihin kuuluu n. 3000 viljelijää. joista suurin osa on naisia.  Vuonna 2012 WV avusti yhdistystä palkkaamaan yhdistyksen käyttöön viljelyasiantuntijan, jotta yhdistys vahvistuisi ja saisi koulutettua jäsenilleen parempia viljelytekniikoita.  Nyt yhdistys ei tarvitse enää apua, vaan pystyy itse koordinoimaan ja  laajentamaan toimintaansa.  Yhdistyksen alla kokoontuvat myös naisten säästöryhmät ja siitä on myös versonut kyläläisten oma pankki.

Viljelijäyhdistyksen tavoite on parantaa alueen lasten elinoloja.  Tavoitteena ovat terveet lapset, jotka asuvat perheissä, joissa on riittävästi monipuolista ruokaa vuoden jokaisena päivänä.  Tämän takia yhdistys opettaa, miten pienelläkin viljelyalalla voi kasvattaa paljon ja mikä parantaa satojen tuottavuutta.

Yhdistykset edistävät myös kalanviljelyä, taimien jalostusta, hunajatuotantoa, metsästystä, puita säästävien liesien käyttöä, biokaasuliesien käyttöä.

Yhdistyksen saavutuksia mm:  –  tuotoilla tuetaan köyhimpien perheiden taloutta, mm. kummilapsien perheitä esim. lahjoittamalla kotieläimiä, hedelmäpuiden taimia, siemenviljaa ja lannoitteita.

  • kouluttaa jäseniään mallitiloillaan,  – perustavat kaivoja, – kouluttanut 100 säästöryhmää, jotka saavat vuodessa säästettyä 30 milj. sillinkiåä = 6 600 euroa.
  • Tulevaisuuden suunnitelmiakin on:  – oppimiskeskuksen perustaminen, jossa voi opiskella maataloutta, – tuotantosopimuksia jotta yhdistys voisi viljellä tiettyä tuotetta tietystä summasta, – siemenviljojen ja lannoitteiden myyntiä yhteisölle, – toiminnan laajentaminen Nabuyogaan.
  • Viljelijöiden kyläpankissa on nyt 435 jäsentä, jotka ovat kukin maksaneet 25 000 (5,5 e) sillingin alkupääoman pankkiin.  Useimmat säästävät lapsiensa takia ja pankki opettaa säästämisen kulttuuria kaikkein köyhimmillekin.  Pankista voi saada neljänlaista erilaista lainaa.  Koulumaksu- ja liikelainoissa on 4 % korko ja 3 kk takaisinmaksuaika, hätälainassa 10 % korko ja 1 kk takaisinmaksuaika.  Maatalouslainoissa on 3 kk takasinmaksuaika sadon valmistumisesta.
  • Pankkiosakekirja /säästök. – muistaakseni

puuta säästävä liesi

Nyt kuvia näistä ryhmistä ja kylän raitilta:

dav

Hunajaryhmän valtakuntaa

Alkumatkasta ihmettelin motskreilla olevia joutavan näköisiä nuorukaisia.  Mutta hejän tekevätkin taksityötä.  Kätevästi he ajoivatkin liikenteen seassa.  Liikenne oli kaaottisen näköistä mutta kulki sujuvasti.  Nämä pojat olivat selvästi ylpeitä työstään ja kun pyysin luvan kuvan ottoon, ottivat he paidan alta esille Taxilupansa.

Kirewan taksiajolupakortti !

 

Veden haku on perinteisesti ollut naisten tehtävä mutta kyllä näinnme nyt paljon miestenkin sitä tekevän.  WV rahoitti kaivon ja keltaiset kanisterit.  Tämä on yksi tarkeimmistä mitä kylä ensimmäiseksi tarvitsee ja kaivo vapauttaa erityisesti naiset sekä lapset muihun askareisiin.

 

 

 

naisten säästöryhmä

jalostuata2

taimikasvatusta hedelmäyhdistyksellä

Taimet varretettu ja laitettu ”kasvihuoneisiin”

naisten pankkiyhdistys

 

bty

Ompelun ammattilaiset työssään talonsa edustalla kadun varrella.

 

dav


Kylän raitilla oli savimajoja, joista ainakin osa on varastoja.

kassavakauppa

dav

Kuvaa viljelytyöstä,  Pienet peltotilkut yhdistyksen jäsenet yhdistävät, viljelevät yhdessä ja myyvät sadon markkinahintaan, joilla tuloilla on jo merkitystä,

Yhteinen varasto